tel. 570 660 800

godz. otwarcia: Pn-Pt 14:00 - 20:00, Sb-Nd 12:00 - 20:00

Regulamin

REGULAMIN BAWIALNI

 1. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat.
 2. Dzieci w wieku poniżej 1 roku wchodzą na teren bawialni bezpłatnie i tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 3. Dzieci przebywają w bawialni pod opieką rodziców lub opiekunów.
 4. Rodzice lub opiekunowie mogą do woli przebywać w bawialni z dziećmi, za wyjątkiem terenu konstrukcji zabawowej.
 5. Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać w bawialni wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dzieci w bawialni pod opieką personelu, który zadba o ich bezpieczeństwo.
 6. Rodzice lub opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci w bawialni, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. W powyższej sytuacji rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka obsługę bawialni oraz przekazania numeru telefonu kontaktowego.
 8. W bawialni mogą być zostawiane pod opieką personelu dzieci powyżej 4 lat, które samodzielnie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w toalecie.
 9. Maksymalny czas sprawowania przez personel opieki nad dziećmi wynosi 3 godziny.
 10. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest poinformowanie personelu bawialni o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 11. Personel zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w bawialni w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
 12. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 13. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych gości, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 14. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na teren przeznaczony do zabawy dzieci wchodzą w skarpetkach lub obuwiu zamiennym.
 15. Rodzice lub opiekunowie w celu opieki nad dziećmi wchodzą na teren przeznaczony do zabawy w skarpetach.
 16. Ze względów higienicznych zabrania się przebywania boso na terenie bawialni.
 17. Personel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie bawialni.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo personelu i gości, lokal jest monitorowany.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 20. Wszelkiego rodzaju posiłki i napoje spożywamy w miejscach do tego wyznaczonych, tj. przy stolikach.
 21. Na terenie bawialni obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożywania artykułów spożywczych przyniesionych z zewnątrz.
 22. Przed przystąpieniem do zabawy ze względów bezpieczeństwa dzieci muszą pozbyć się wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych (gum do żucia, lizaków, cukierków, ciastek, itp.), gdyż groziłoby to zadławieniem.
 23. Na terenie bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i wprowadzania zwierząt. Personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia rodziców spożywających alkohol lub palących papierosy na terenie bawialni.
 24. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w bawialni, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej u personelu bawialni. Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wyjściu z bawialni będą uznane jako nie powstałe na terenie bawialni. W terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia losowego bądź wypadku w bawialni należy przedstawić personelowi opinię lekarską o stanie zdrowia osoby pokrzywdzonej. W przeciwnym razie nie będzie podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 25. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) oraz są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
 26. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie 7 dni od powstania szkody.
  Dzieci i opiekunowie po wejściu na teren bawialni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
 27. Na terenie bawialni zabrania się:
  1. popychać inne dzieci,
  2. biegać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (kawiarnia, toaleta, szatnia, salka urodzinowa),
  3. wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,
  4. wspinać się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej,
  5. skakać ze zjeżdżalni do basenu z piłkami,oraz zjeżdżania głową w dół,
  6. wchodzić pod prąd na zjeżdżalnię,
  7. wchodzić za konstrukcję,
  8. wynosić piłeczek z basenu,
  9. niszczyć konstrukcji, zabawek i wyposażenia sali,
 28. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminu.
 29. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania rodziców (opiekunów).
 30. Koszt pobytu w bawialni określony jest w cenniku.
 31. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

© Copyright 2020 by Bawialnia Sowa
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Mass Internet

Bawialnia Sowa
Os. Nowy Bocianek
ul. Wyspiańskiego 1C, lok. 2-3
25-409 Kielce

Tel.: 570 660 800
e-mail: www.facebook.pl/bawialniasowa